The bottom line
Lợi nhuận

Invest in the health of your employees and the return is exponential. A healthier, more motivated workforce is a happier, more productive workforce. Through our innovative approach to wellness, we’ll help both you, and your employees, improve your bottom line.

Đầu tư vào sức khỏe của nhân viên và lợi nhuận của công ty bạn sẽ tăng theo cấp số nhân. Một đội ngũ khỏe mạnh, cầu tiến là một đội ngũ hạnh phúc, hăng say phục vụ. Bằng phương pháp chăm sóc sức khỏe sáng tạo, chúng tôi sẽ giúp cả bạn và nhân viên của bạn tăng doanh thu.

Why Wellness at Work?
Tại sao nên chăm sóc sức khỏe cho nhân viên?

Our mission is to help people get to a healthier place. Smart businesses share a similar mission, one where everyone is encouraged to improve their health and fitness levels, increase their energy and productivity, and lower their healthcare spending. Anytime Fitness makes it possible for companies of all sizes to encourage wellness at work.

Nhiệm vụ của chúng tôi là giúp mọi người khỏe mạnh hơn. Những doanh nghiệp thông minh đều có cùng một nhiệm vụ, đó là mọi người đều được khuyến khích cải thiện tình trạng sức khỏe và thể lực, tăng cường năng lượng và năng suất lao động, trong khi chi phí tập luyện vẫn không tăng. Anytime Fitness giúp hiện thực hóa các chương trình nâng cao sức khỏe chốn công sở tại tất cả các công ty ở mọi quy mô.

Why Anytime Fitness?
Tại sao nên chọn Anytime Fitness?

As the largest, and fastest growing, 24-hour, fitness franchise in the world, Anytime Fitness can help you address the wellness needs of your business. We offer the ultimate in convenience to your workforce, complete with state-of-the-art equipment.

Là chuỗi phòng tập lớn nhất, tăng trưởng nhanh nhất thế giới với dịch vụ 24 giờ, Anytime Fitness có thể giúp bạn giải quyết các nhu cầu chăm sóc sức khỏe tại doanh nghiệp. Chúng tôi cung cấp sự tiện lợi ở mức cao nhất cho nhân viên của bạn bằng các trang thiết bị hiện đại nhất.

Convenience
Tiện lợi

Your team will get access to over 4,000+ (and growing) locations worldwide – 24 hours a day, seven days a week.

Đội ngũ của bạn sẽ được cấp quyền sử dụng hơn 3.000 phòng tập trên khắp thế giới, và con số này còn hứa hẹn sẽ tiếp tục tăng – những phòng tập mở cửa 24 giờ một ngày, bảy ngày một tuần.

Community
Cộng đồng

Beyond the office walls, your team will expand their camaraderie in a welcoming environment that’s just like family.

Ngoài bức tường công sở, đội ngũ nhân viên của bạn sẽ được kết thân nhiều bạn mới trong một môi trường thân thiện như đại gia đình.

Caring
Chu đáo

And if your team need extra help, our staff are trained to help them get started, continue, and expand on their fitness journey.

Nếu nhân viên của bạn cần hỗ trợ, đội ngũ chuyên nghiệp của chúng tôi sẽ giúp họ khởi động, duy trì tập luyện và mở rộng trải nghiệm của mình.

Coaching
Huấn luyện

Whether they are inside or outside the gym, we have the trainers and tools to help your tea get to a healthier place.

Dù là bên trong hay bên ngoài phòng tập, chúng tôi đều có đội ngũ huấn luyện viên và dụng cụ sẵn sàng giúp nhân viên của bạn ngày càng khỏe mạnh.

A healthy return on investment
Một bước đầu tư khôn ngoan

Employees who feel valued and rewarded work better and with more energy. Offering your team an Anytime Fitness club membership not only keeps them fit and focused, it also helps your business to run at peak performance. You will notice:

Khi nhân viên cảm thấy được trọng dụng và khen thưởng xứng đáng, họ sẽ làm việc tốt hơn và tràn đầy năng lượng hơn. Đãi ngộ nhân viên bằng tấm thẻ thành viên Anytime Fitness không chỉ giúp nhân viên sung sức và tập trung, mà còn giúp cho doanh nghiệp của bạn hoạt động ở năng suất cao nhất. Bạn sẽ thấy:

Companies of any size can make an affordable investment in the health of their teams and, lately, many do. With Anytime Fitness as your workplace wellness partner, you can implement the program that is best suited for you.

Các công ty dù ở quy mô nào cũng đều có thể đầu tư vào sức khỏe của nhân viên ở một mức giá hợp lý, và gần đây, có rất nhiều công ty đã thực hiện chính sách này. Trở thành đối tác với Anytime Fitness trong chương trình chăm sóc sức khỏe nhân viên, bạn sẽ có cơ hội thực hiện chương trình theo cách phù hợp nhất.

Getting Started
Bắt đầu

1

Contact Us
Liên hệ với chúng tôi

Submit your company information to receive a personal consultation about implementing a corporate wellness program at your workplace, or visit your nearest club to get more information.

Gửi thông tin công ty để được tư vấn riêng về vấn đề thực hiện một chương trình chăm sóc sức khỏe nhân viên tại công ty bạn, hoặc đến câu lạc bộ gần nhất để được cung cấp thêm thông tin.

2

Create a Progam
Thiết lập chương trình

Work with Anytime Fitness to provide information, activities, tools, and incentives to help your team accomplish their goals and objectives.

Làm việc với Anytime Fitness để cung cấp thông tin, hoạt động, dụng cụ và chính sách khen thưởng, giúp cho đội ngũ của bạn đạt được mục tiêu và mục đích đề ra.

3

Promote the Program
Quảng bá chương trình

Get the word out in your internal network and encourage your team to spread the word and get their own friends and family to join.

Loan báo trong mạng lưới nhân sự nội bộ, khuyến khích nhân viên lan truyền thông tin, rủ rê bạn bè, gia đình tham gia.

4

Offer Incentives
Chính sách khen thưởng

Motivate your team to make the most of the program by setting benchmarks, providing simple awards, and encouraging participation.

Tạo động lực cho nhân viên để chương trình mang lại hiệu quả tối đa bằng cách đặt ra tiêu chuẩn, dành ra các phần thưởng nhỏ, và khuyến khích mọi người tham gia.

That’s it! You are on your way to promoting a healthy workplace. At Anytime Fitness, we look forward to helping you achieve wellness at your company.

Chỉ cần bấy nhiêu thôi là bạn đã bước đầu khuyến khích một môi trường làm việc lành mạnh. Tại Anytime Fitness, chúng tôi mong muốn giúp đỡ bạn đạt được sự khỏe mạnh toàn diện tại công ty.