Turn PASSION into PROFITS
Biến ĐAM MÊ thành LỢI NHUẬN

The Healthiest Franchise Opportunity in the World
Cơ hội gia nhập chuỗi phòng tập tốt nhất thế giới

See what makes owning our gyms so attractive.
Tìm hiểu xem tại sao sở hữu một phòng gym của chúng tôi lại hấp dẫn đến vậy

icon-top-ranked

A recognized brand
Một thương hiệu được công nhận

Ranked the #1 Top Global Franchise by Entrepreneur magazine.

với danh hiệu Chuỗi Nhượng quyền Số 1 Quốc tế do tạp chí Entrepreneur bầu chọn

icon-low-investment

A growing industry
Một ngành dịch vụ phát triển mạnh mẽ

Where people line up to be a member before the doors even open

nơi mọi người xếp hàng để đăng ký thành viên ngay cả trước khi phòng tập mở cửa.

icon-simple-process

A proven model
Một hình mẫu đã được chứng minh

With processes in place to guide each stage of growth.

cùng các quy trình hướng dẫn cho từng giai đoạn phát triển

icon-360-support

A low investment
Vốn đầu tư thấp

That supports your profitability goals.

giúp bạn đạt được mục tiêu lợi nhuận

The Fitness Industry
Ngành dịch vụ phòng gym

One of the fittest around
Một trong những ngành hấp dẫn nhất

*source: 2014 IHRSA Profiles of Success
*nguồn: 2014 IHRSA Profiles of Success

$78.1b
78,1 tỉ đô-la

In Total Health Club
Revenue Worldwide
Tổng doanh thu của các câu lạc bộ sức khỏe trên toàn cầu

+2.8%
+ 2,8%

Annual projected growth rate for 2014-2019
Tỉ lệ tăng trưởng hàng năm dự đoán trong khoảng thời gian 2014-2019

1 Million
1 triệu

People Join Health
Clubs Each Year
người tham gia các câu lạc bộ sức khỏe mỗi năm

Request Information (Thông tin yêu cầu)

Join the #1, largest, fastest-growing, 24-hour fitness franchise
Tham gia vào chuỗi nhượng quyền phòng gym số 1 thế giới, tăng trưởng nhanh nhất, phục vụ 24 giờ

We have open opportunities, whether you want to open an individual franchise or help open up new areas to Anytime Fitness.
Chúng tôi cung cấp nhiều cơ hội mở, trong đó bạn có thể tự mình mở một chuỗi nhượng quyền riêng hoặc giúp Anytime Fitness tiếp cận nhiều khu vực mới.

icon-worldwide

Over 4,000 territories sold and 2 million members worldwide

Hơn 4.000 địa điểm đã được bán và 2 triệu hội viên trên khắp thế giới

icon-three-pins

60% of franchisees own more than one club

60% đơn vị được nhượng quyền sở hữu nhiều hơn một câu lạc bộ

icon-calendar-day

A new club opens every business day

Mỗi ngày đều có một câu lạc bộ mới được mở

icon-clock-joins

A new member joins every two minutes

Mỗi hai phút đều có một hội viên mới

Our Philosophy
Triết lý của chúng tôi

Anytime Fitness believes in:
Anytime Fitness tin vào:

PEOPLE
Con người

It’s not about what matters most, it’s about who matters most:

Không phải cái gì, mà là ai mới quan trọng nhất:

 • Our members
  Hội viên của chúng tôi
 • Our staff
  Đội ngũ nhân viên của chúng tôi
 • Our franchisees
  Các đơn vị được nhượng quyền của chúng tôi

PURPOSE
Mục đích

It’s what keeps us up at night, and gets us up in the morning:

Đây là điều chúng tôi luôn trăn trở mỗi khi đi ngủ và thức dậy vào buổi sáng:

 • Changing people’s lives
  Thay đổi cuộc sống con người
 • Breaking barriers to health
  Phá vỡ rào cản đi đến sức khỏe toàn diện
 • Helping people get to a healthier place
  Giúp mọi người khỏe mạnh hơn

PROFIT
Lợi nhuận

You define your bottom line, and get a return on your investment:

Đặt ra mức lợi nhuận của riêng bạn và nhận về doanh thu tương ứng với vốn đầu tư bỏ ra:

 • Profitability
  Khả năng sinh lời
 • Time
  Thời gian
 • Energy
  Công sức

PLAY
Vui chơi

Taking the work out of a workout by:

Tập luyện không còn mệt mỏi vì

 • Having fun
  Bạn sẽ được vui chơi
 • Seeing members and staff succeed
  Bạn sẽ được chứng kiến nhân viên của mình đạt được thành công
 • Watching the business grow
  Bạn sẽ thấy doanh nghiệp của mình tăng trưởng

Low cost, high potential
Chi phí thấp, tiềm năng lớn

Anytime Fitness is recognized as a top-ranked, low-cost franchise across all industries.
Anytime Fitness được công nhận là chuỗi nhượng quyền giá rẻ hàng đầu thế giới.

Request for information today.
Liên lạc để biết thêm thông tin ngay hôm nay.

Being Upfront About Upfront Costs
Minh bạch chi phí trả trước

icon-controlling-expenses

Low investment
Vốn đầu tư thấp

Expert-designed facilities that have a simple, yet upscale design to help minimize fit out costs
Cơ sở vật chất được thiết kế chuyên nghiệp, kiểu dáng đơn giản nhưng cao cấp, giúp giảm thiểu chi phí trang trí.

icon-negotiation

Fixed overhead
Chi phí cố định

A business model with few variable expenses and fixed franchise fees
Một mô hình kinh doanh có rất ít chi phí biến đổi và phí nhượng quyền luôn cố định

Get Started (Bắt đầu)

Scalable Support
Hỗ trợ nâng cao

icon-negotiation-paper

Training
Huấn luyện

Intensive ongoing training for every phase of the business
Huấn luyện chuyên sâu liên tục cho mọi giai đoạn hoạt động của doanh nghiệp

icon-wallet

Operations
Hoạt động

Franchise consultation for every phase of growth
Tư vấn nhượng quyền cho mọi giai đoạn tăng trưởng

icon-treadmill

Financing and payment
Hỗ trợ tài chính và thanh toán

First-in-kind Pan-Asia payment gateway system and equipment financing
Hệ thống cổng thanh toán có một không hai tại châu Á kèm hỗ trợ cho thuê thiết bị

icon-analysis

Technology
Công nghệ

Information-driven security, membership, and profit-management systems
Bảo mật và đăng ký hội viên dựa trên thông tin, hệ thống quản lý lợi nhuận

icon-support-headset

Vendors
Đối tác

Economies of scale with local and world-class partners
Triển khai kinh tế theo quy mô cùng các đối tác địa phương và đối tác tầm cỡ quốc tế

icon-support-headset

Marketing

Customizable tools and templates
Các công cụ và mẫu có thể tùy chỉnh

Let's Do This! (Thực hiện ngay!)

Back to top